Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85754

DRAPIEWSKI TEODOR HILARY, ks.,

drapiewski-teodor

Uodzony 13.01.1880 r. w Gackach na pomorzu. Po ukończeniu szkoły ludowej oraz gimnazjum, w 1889 r. wstąpił do Niższego Seminarium Misyjnego Księży Werbistów w Nysie, a po jego ukończeniu rozpoczął naukę na Wyższym Seminarium Księży Werbistów w Maria Enzersdorf pod Wiedniem. Święcenia kapłańskie otrzymał 23.02.1908 r. W tym samym roku słuchacz wykładów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, po czym wyjechał na misję do Brazylii, gdzie przebywał do 1924 r. i gdzie prowadził działalność duszpasterską wśród Polonii.

Brał m.in. udział w tworzeniu Narodowego Związku Polaków w Brazylii, był inicjatorem budowy kościołów i otwarcia polskich szkół elementarnych w Sant’Ana i Cruz Machado. Następnie pełnił funkcję rektora kościoła, kontynuował wydawanie Gazety Polskiej oraz zorganizował szkołę średnią w Kurytybie. Powrócił do Polski w 1924 r., osiadł w Górnej Grupie w domu zakonnym – tam zajął się redakcją pisma „Skarb Rodziny” oraz „Nasz Misjonarz”. W latach 1933-1936 był rektorem domu zakonnego w Górnej Grupie, a od 1939 w Rybniku. Aresztowany przez gestapo 20.05.1940 r. za głoszenie kazań w języku polskim i nieprzyjęcie volkslisty. W transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12748. Nastepnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, tam zarejestrowany jako więzień nr 7484. Po jakimś czasie nownie przeniesiony do KL Dachau – nr 21944. Zginąl w tym obozie w stanie skrajnego wyczerpania 10.08.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r. Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.