Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85755

DRECHSLER OSKAR,

Urodzony w 1905 r. w Piersnej – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości. Po ukończeniu szkoły ludowej i średniej, a później studiów wyższych – weterynarz. W latach 1931 do 1939 był burmistrzem w Piotrowicach. Aresztowany przez gestapo 22.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność w 1943 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.