Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85756

DREJA WALENTY,

Urodzony 10.02.1890 r., mieszkaniec Przyszowic pow. rybnicki, pracownik umysłowy PKP. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Gdy ważyły się losy przyłączenia Górnego Śląska do Polski – aktywny działacz plebiscytowy, członek Związku Obrony Kresów Zachodnich. Aresztowany 16.04.1940 r. za międzywojenną aktywność w powstaniach i plebiscycie. W transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Zginął w tym obozie 26.05.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.