Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85757

DROBIK WALENTY „Walencin”,

Urodzony 14.02.1902 r. w Rychwałdzie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Robotnik fabryki „Kohna” w Nowym Boguminie, później pracował, jako stróż szkolny. Od młodości aktywny społecznik, wielki orędownik prawości i głoszenia prawdy w każdej sytuacji. Aresztowany 12.04.1940 r. w Rychwałdzie za międzywojenną aktywność społeczną i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna. Stamtąd, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 17.02.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.