Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85758

DRÓZD ALOJZY,

 Drozd Alojzy, pop

Urodzony 21.05.1905 r. w Lutyni Górnej, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej. Kształcił się w gimnazjum w Orłowej (matura w 1924 r.) następnie na UJ w Krakowie. Objął posadę w gimnazjum orłowskim. Aresztowany 12.04.1940 r. w Stonawie, więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, natomiast od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3503, 178. Zwolniony z obozu 23.06.1941. Pracował w spółdzielni spożywczej pod zarządem niemieckim.

Po przerwie wojennej i wskrzeszeniu gimnazjum stał się jego dyrektorem aż do przejścia na emeryturę. Wybitny pracownik społeczny, historyk. Zmarł 11.05.1975 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.