Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85762

DUCHNIK BERNARD,

Urodzony 27.07.1898 r. w Siemianowicach Śl., zamieszkały w Szopienicach, z zawodu elektryk. Aresztowany i 21.06.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 13386. Zwolniony z obozu do domu 20.04.1943 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego wieźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.