Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85763

DUDA ALOJZY,

Urodzony 14.06.1904 r. w Zabrzu, zamieszkały w Świętochłowicach. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego i szkoły średniej – urzędnik. Aresztowany 5.05.1940 r. i wieziony w Świętochłowicach, Chorzowie, skąd przewieziony był do więzienia w Sosnowcu, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7755. Stamtąd, od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu do domu – nieznana data. Po wojnie mieszkał nadal w Świętochłowicach.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Jadwiga Dąbrowska, Świętochłowiczanie w KL Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych, wyd. 2013 r.