Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85764

DUDA ERWIN ks.,

Urodzony 1.09.1911 r. w Pruchnej pow. cieszyński, syn Karola i Marii z d. Michalczyk. W młodości aktywny działacz ZHP. Po ukończeniu szkoły ludowej, kształcił się w Gimnazjum Humanistycznym w Bielsku z maturą w 1931 r. Po ukończeniu studiów teologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął 28.06.1936 r. w Krakowie. Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Boguszowicach pow. rybnicki, w Radlinie, potem w Ustroniu pow. cieszyński. Aresztowany 23.04.1940 r. w Ustroniu i więziony w Cieszynie. Stamtąd, od 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6791. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Od 8.12.1940 ponownie przeniesiony do KL Dachau, i oznakowany jako więzień nr 21961. Zginął w tym obozie 3.02.1942 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996, s. 91-92; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.