Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85765

DUDA JAN,

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony krótko w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do Cieszyna – fabryki mebli gietych „Mundus” w Cieszynie, gdzie był przesłuchiwany w przejściowym areszcie śledczym. Następnie, w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Odzyskał wolność – zwolniony z obozu w 1941 r. Nieznany jest dalszy los tej osoby.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.