Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85766

DUDA WIKTOR,

Urodzony 12.12.1910 r. w Cierlicku. Po uzyskaniu szkoły stopnia podstawowego, średniej oraz studiów wyższych technicznych – inżynier. Pracował w Wydziale Inżynierii Dróg i Mostów. Aresztowany 12.04.1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Przetrwał hitlerowskie wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie. Nieznane jest miejsce uwięzienia i dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.