Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85769

DURCZOK BRONISŁAW,

 Durczok Bronisław, pop

Urodzony 26.02.1905 r. w Dąbrowie i zamieszkały w tej miejscowości, nauczyciel, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły ludowej i wydziałowej kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. Po maturze w 1925 r. przeniósł się do Polski. Pracował w Chełmie Wielkim pow. pszczyński. Udzielał się w pracy społecznej – członek Polskiego Związku Zachodniego. W 1938 r. po zajęciu przez polaków Zaolzia, został służbowo przeniesiony do Orłowej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK (współpracował z Walterem Sztefkiem, Ottonem Chromikiem) pełniąc funkcję w wywiadzie.

Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau gdzie był więziony do 25.05.1940 r. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Dnia 25.05.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3555. Zginął w tym obozie 2.04.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.