Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85770

DURCZOK GABRIEL,

 Durczok Gabriel T 10, 087

Urodzony 30.04.1895 r. w Zabłociu (nr 57) k/Bogumina, narodowości polskiej, syn Józefa i Matyldy z d. Rompel, urzędnik kolejowy, w okresie do 1939 r. bardzo aktywny działacz społeczny w polskich organizacjach kulturalno-oświatowych i politycznych. Prezes straży pożarnej w Zabłociu. Aresztowany 22.04.1940 r. w Zabłociu i wpierw uwięziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna. Stamtąd 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6983.

Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i tam zarejestrowany, jako więzień nr 3546. Zginął 28.02.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.