Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85772

DWORNICZEK WŁADYSŁAW,

Urodzony 9.10.1912 r. w Gliwicach, mieszkaniec Gaszowic k/Rybnika – nauczyciel tamtejszej szkoły podstawowej. Aresztowany w nocy 2.05.1940 r. i przewieziony krótko do więzienia w Rybniku. Stamtąd, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany został jako więzień nr 7493. Od 27.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, tam zarejestrowany jako więzień nr 5068. Brak dalszych informacji o losie tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.