Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85776

DYMEK ANTONI,

Urodzony 13.06.1880 r. Mieszkaniec Chropaczowa – dzielnica Świętochłowic. Aresztowany 5.05.1940 r. – i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.