Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85779

DZIK TEODOR,

 Dzik Teodor, pop

Urodzony 8.10.1906 r. w Suchej Dolnej, zamieszkały w Suchej Średniej (nr 167), narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił się w gimnazjum w Orłowej z maturą w 1925 r., następnie studiował filologię polską w UJ w Krakowie. Od 1930 r. rozpoczął pracę nauczyciela Prywatnego Gimnazjum w Orłowej, był także aktywnym działaczem kulturalnym. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu w Zagłębiu Karwińskim. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony krótko w Czeskim Cieszynie – (fabryka Kohna, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6831. Od 6.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3558. Zginął w tym obozie 2.12.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.