Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85780

DZIOBEK ADAM,

Urodzony 8.11.1903 r. w Kętach pow. bielski, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Ryszarda i Anny z d. Winkler. Pięcioklasową szkołę ukończyl w Kętach, później kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim. Pracę nauczyciela rozpoczął w Publicznej Szkole Powszechnej w Kosztowach pow. bialski. Aresztowany w nocy 23 na 24.08.1944 r. i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6536. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen, tam zarejestrowany jako więzień nr 3545. Zginął w tym obozie w styczniu 1945 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r. Zasoby archiwalne K. Wójtowicza; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; W. Droździk, Cmentarze i groby w Kętach, wyd. 1996 r.