Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85781

FABERA ANIELIN,

 Fabera Anielin_foto

Urodzony 8.06.1913 r. w Łąkach n.Olzą, syn Józefa i Franciszki. Kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku (matura w 1935 r.). Po maturze wyprowadził się do Polski i rozpoczął pracę nauczyciela szkoły powszechnej w Grzawie, pow. pszczyński. Później uczył w Miedźnej, w Lędzinach, a w 1938 r. wrócił do rodzinnej wsi w Łąkach i objął posadę nauczyciela w Lutyni Niemieckiej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, współpracował z nauczycielem Józefem Burkiem.

Aresztowany przez donos 23.04.1940 r. i więziony w Karwinie, później przewieziony do Cieszyna, i dalej do Czeskiego Cieszyna – fabryka Kohna. Stamtąd, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a po 6-ciu tygodniach do St. Georgen w Górnej Austrii (filia KL Mauthausen), zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 46962. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po powrocie do kraju, podjął pracę w szkolnictwie, angażował się także w pracy społecznej. W 1973 r. przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował społecznie, realizował zamiłowanie do malarstwa artystycznego, zdobył wiele nagród artystycznych.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.