Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85783

FALTUS MIECZYSŁAW,

Urodzony 25.10.1911 r. w Brzeszczach pow. oświęcimski i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany w Brzeszczach 24.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym 28.04.1940 r. przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7100. Od 5.06.1940 r. przeniesiony został do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.