Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85785

FARANIK EMIL,

 Farnik Emil, MUDr pop

Urodzony 17.05.1909 r. w Cierlicku Górnym i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Uczęszczał do gimnazjum w Orłowej z maturą w 1928 r., następnie studiował medycynę w Brnie. Po studiach był lekarzem szkolnym gimnazjum w Orłowej, lekarzem rejonowym w Porębie. Aresztowany w Cierlicku w kwietniu 1940 r. razem z bratem Alojzym i więziony w Czeskim Cieszynie -fabryka Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau i dalej do KL Mauthausen-Gusen, pracował w kamieniołomie i przy budowie mostu w St. Georgen, a później, jako lekarz w „Ruszenlager” – w obozie dla jeńców radzieckich. Zaraził się tyfusem, ale chorobę przeżył. Zwolniony z obozu w czerwcu 1944 r. Po powrocie w rodzinne strony otrzymał pracę w służbie zdrowia. Zmarł na serce 25.08.1944 r. (po ciężkiej chorobie tyfusowej przebytej w obozie).

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.