Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85786

FARNIK JAN,

 Farnik Jan, pop

Urodzony 8.08.1896 r. w Olbrachcicach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, nauczyciel. Po ukończeniu szkoły ludowej kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku z maturą w 1920 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w rodzinnych Olbrachcicach, gdzie angażował się równocześnie w pracy społeczno-kulturalnej. W okresie okupacji hitlerowskiej związany był z ruchem oporu. Aresztowany 25.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kochna, skąd 25.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 10.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 18.10.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.