Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85787

FECZKO KAROL,

Urodzony 4.11.1888 r. w Pogórzu – obecnie dzielnica Krakowa. Ukończył Politechnikę Lwowską, z wykształcenia inżynier budownictwa lądowo-wodnego. Do czasu aresztowania mieszkał w Olkuszu, pracował w Powiatowym Zarządzie Dróg i Mostów w Olkuszu. Tuż przed wybuchem wojny ewakuowany na wschód, skąd po powrocie wezwany został do podpisania Volkslisty. Aresztowany 21.05.1940 r. po odmowie jej podpisu, zwolniony został z pracy. Więziony od 22.05.1940 r. w areszcie miejskim w Olkuszu razem z Henrykiem Bachtig – adwokatem, Bronisławem Ryś – dyrektorem Gimnazjum, Wiesławem Jagodzińskim – profesorem Gimnazjum męskiego, skąd przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Następnie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 15.08.1940 r. przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. W lutym 1943 r. zachorował na grypę, zaś na skutek powikłań chorobowym zmarł 6.02.1943 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., informacja Czesława Feczko – syna, z dn. 26.04.2011 r.;