Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85789

FERONA AUGUST,

Urodzony 12.08.1897 r. Mieszkaniec Pszczyny. Aresztowany 14.04.1940 r. przy akcji przeziw polskiej inteligencji i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau. Brak jest dokładniejszych informacji.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.