Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85790

FIELEK JÓZEF,

 Fielek Józef pop

Urodzony 12.02.1896 w Michałkowicach k/Ostrawy, syn Józefa, nauczyciel. Ukończył 5 klas szkoły ludowej, 3 klasy gimnazjum realnego i następnie Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie-Bobrku (matura w 1914 r.). Pracę, jako nauczyciel rozpoczął w Rychwałdzie, później uczył w Piotrowicach, a od 1920 r. w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. W latach następnych: w 1926 r. ukończył kurs prac ręcznych w Cieszynie, w 1930 r. prowadził kurs dla żołnierzy analfabetów. W 1933 r. został mianowany członkiem Państwowej komisji egzaminacyjnej dla egzaminów kwalifikacyjnych nauczycieli szkół powszechnych.

W 1938 r. przeniesiony został do szkoły ćwiczeń przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Cieszynie-Bobrku, zaś od 10.01.1939 r. mianowany kierownikiem szkoły powszechnej w Cieszynie. Tuż przed napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę, ewakuowany na wschód – do Hrubieszowa. W październiku 1939 r. wrócił do Cieszyna, zaangażował się w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej „Orzeł Biały”. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd transportem zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen – gdzie zginął 23.07.1940 – zakatowany przy pracy w kamieniołomach Kastenhofen – „za sabotaż” („marnowanie majątku narodowego, gdyż obozowy ręcznik zawiesił na gwoździu nie za pętelkę, ale na dziurkę w ręczniku”).

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.