Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85791

FIERLA ADOLF,

fierla-adolf-pop

W swej twórczości opisywał region cieszyński – tak wiejski jak i przemysłowy. Zajmował się też przekładami z literatury czeskiej. Brał udział w życiu śląskiego środowiska pisarskiego, należał i wchodził w skład zarządu działającego na Zaolziu Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego. Podczas okupacji początkowo się ukrywał na terenie Śląska Cieszyńskiego. Aresztowany 22.04.1940 r. w Orłowej razem z braćmi Jozefem i Władysławem. Więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność, wyzwolony 5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie. Po wyzwoleniu przebywał kolejno we Włoszech, potem we Francji, aby ostatecznie w 1958 r. osiąść na stałe w Anglii. Pracował w Londynie, w polskich szkołach niedzielnych, gdzie nauczał języka polskiego. Należał do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, w którym pełnił funkcję sekretarza. Należał też do władz zwierzchnich polskiego kościoła ewangelickiego na wychodźstwie. Z krajem utrzymywał ożywione kontakty. Zmarł w Londynie 8.09.1967 r.Urodzony 16.01.1908 w Orłowej – Zaolzie, narodowości polskiej. Ukończył Gimnazjum Polskie w Orłowej, a następnie przez kilka lat pracował, jako nauczyciel w polskich szkołach na Zaolziu. W 1933 r. podjął studia polonistyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie kontynuował studia na wydziale slawistyki w Pradze. W 1938 r. był profesorem w Orłowej – do wybuchu drugiej wojny światowej był nauczycielem języka polskiego w gimnazjum w Orłowej. Poeta, tłumacz, już w okresie nauki szkolnej rozpoczął działalność pisarską – w 1928 r. wydał pierwszy tom wierszy, a później publikował i powieści.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.