Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85792

FIERLA EMANUEL,

Fierla Emanuel, pop

Urodzony 13.12.1903 r. w Łazach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, nauczyciel, przydomek „Fagot”. Kształcił się w Śląskiej Ostrawie – matura w 1931 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Łazach, później opracował, jako nauczyciel w Orłowej, Suchej Górnej i Średniej, dyrygent, kompozytor – utalentowany muzyk. Aresztowany 12.04.1940 r. w Łazach, podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 17.03.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.