Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85793

FIERLA PAWEŁ,

Urodzony 29.06.1883 r. w Łazach i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany 12.04.1940 r. podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął 13.07.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.