Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85794

FIERLA RUDOLF,

 Fierla Rudolf, pop

Urodzony 13.07.1910 r. w Lutyni Górnej, później zamieszkały w Orłowej (806). Pracownik Spółdzielni Spożywców. Aresztowany 24.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6821. Dnia 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3577. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. Wrócił do pracy w spółdzielni pod zarządem niemieckim.

W tym zawodzie pracował po wyzwoleniu. Społecznie zaangażowany w PZKO.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.