Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85795

FIERLA WŁADYSŁAW, ks. bp.,

 Fierla Władysław, ks. pastor, pop

Urodzony 15.12.1909 r. w Orłowej, brat Adolfa Fierli. Ukończył w Orłowej Gimnazjum Polskie, następnie odbył studia teologiczne w Warszawie, kontynuował je w Pradze, Wiedniu i Bratysławie. W 1934 r. ordynowany, po czym aż do 1940 r. pracował, jako duszpasterz w swej rodzinnej parafii w Orłowej. Aresztowany 14.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6726. Stamtąd 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 19.11.1940 r.

Po powrocie z obozu dostał się na Zachód – do Polskich Sił Zbrojnych, gdzie pełnił obowiązki kapelana w randze majora. Po zakończeniu działań wojennych pozostał w Londynie, powierzono mu godność biskupa Polskiego Kościoła Ewangelickiego na obczyźnie. Był formalnym zwierzchnikiem wszystkich polskich zborów ewangelicko-augsburskich w tych krajach, gdzie Polonia nie uznając powojennych zmian politycznych w Polsce, utożsamiała się z „Rządem Londyńskim”. Zmarł w Londynie 31.10.1995 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.