Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85796

FIGUŁA JÓZEF,

figula-jozef-pop3

Urodzony 24.04.1906 r. w Końskiej – Zaolzie, syn Jana i Anny z d. Sztwiertnia, nauczyciel, działacz społeczny. Uczył się w Polskim Gimnazjum w Cieszynie, a następnie w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie – Bobrku (ukończone w 1925 r.). Pracę jako nauczyciel rozpoczął w Rybniku, następnie przeniesiony do Leszczyn k/Rybnika. Był także społecznikiem w Towarzystwie Czytelni Ludowych, w zespole teatralnym, prowadził chór szkolny, był organistą.

W 1936 r. ukończył Studium Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. Po zajęciu przez Polaków Zaolzia, przeniósł się do polskiej szkoły w Trzyńcu. Aresztowany 24.04.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 31.01.1942 r., pracował jako robotnik w zakładach elektromechanicznych Brown – Boveri w Cieszynie. Mimo inwalidztwa w październiku 1944 r. przymusowo wcielony do wojska niemieckiego, dostał się do sowieckiej niewoli, skąd wrócił 31.08.1945 r. Od września tegoż roku podjął pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej w Brennej Leśnicy, oraz w Wieczorowym Kursie Dokształcającym dla młodzieży w Brennej. Po roku przeniósł się do Szkoły Podstawowej w Brennej, gdzie od 1947 r. przejął obowiązki kierownika – pełniąc je do przejścia na emeryturę w 1969 r. W kierowanej przez siebie szkole utrzymywał wzorowy porządek, dzieciom wpajał sumienność, pracowitość, szacunek do wiedzy i tradycji rodzinnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.