Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85799

FLAK STANISŁAW,

Urodzony 3.01.1898 r. w Będzinie i tam zamieszkały. Robotnik. Aresztowany i 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Zginął w tym obozie 3.02.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.