Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85800

FLAK WŁADYSŁAW,

Urodzony 20.12.1900 r., mieszkaniec pow. cieszyńskiego. Po ukończeniu wykształcenia stopnia podstawowego a następnie uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego, był nauczycielem w Grodźcu pow. będziński, a później nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Cieszynie, Aresztowany 25.05.1940 r. i po przetrzymaniu w więzieniu w Cieszynie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 19.01.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.