Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85801

FOKS FRANCISZEK,

Urodzony 14.01.1886 r. w Wilamowicach. Po zdobyciu wykształcenia pedagogicznego, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przesłany do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7118. Zginął w tym obozie 29.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.