Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85802

FOLTYN FRANCISZEK,

 Foltyn Franciszek pop

Urodzony 27.10.1893 r. w Kończycach Wielkich, zamieszkały w Darkowie, narodowości polskiej, górnik. Społecznik, zaangażowany w wielu polskich organizacjach i związkach. Aresztowany 12.04.1940 i więziony w Czeskim Cieszynie -fabryka Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3021. Następnie, 7.07.1942 r. przetransportowany do KL Flossenbürg i tam zarejestrowany, jako więzień nr 2728. Od 1.10.1943 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen – nr obozowy 56596. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł 10.09.1973 r. w Darkowie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.