Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85803

FRANEK FRANCISZEK,

 Franek Franciszek pop

 

 Urodzony 12.01.1889 r. w Ropicy – Zaolzie, zamieszkały w Ochabach – pow. cieszyński. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego i uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel. W okresie międzywojennym był dyrektorem szkoły w Stanisławicach i w Czeskim Cieszynie. Aresztowany 23.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6803. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 9.12.1940 r. – zwolniony z obozu. Zmarł w Czeskim Cieszynie 7.05.1966 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.