Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85807

FRYCZ FELIKS MARIAN,

Urodzony 17.05.1884 r. w Probołowicach pow. pińczowski, zamieszkały w Klimontowie, potem mieszkaniec Sosnowca. Wykształcenie wyższe – inżynier górniczy. Aresztowany i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7290. Zginął w tym obozie 8.07.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.