Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85808

FUKAŁA KAROL,

 Fukała Karol pop

Urodzony 24.01.1893 r. w Błędowicach Dolnych, nauczyciel, narodowości polskiej. Uczęszczał do szkoły wydziałowej, a potem studiował w Cieszynie z maturą w 1913 r. Od 1920 r. pracował, jako nauczyciel w Cieszynie – aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Aresztowany 11.04.1940 r.  i więziony przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, po kilku tygodniach przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie musiał pracować w kamieniołomach. Dzięki skutecznym staraniom rodziny zwolniony z obozu 15.12.1940 r., lecz wrócił do domu schorowany. Zmarł na skutek przeżyć obozowych 5.08.1944 r. w Cieszynie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.