Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85809

FURKA LUDWIK,

Urodzony 12.08.1910 r. w Straconce – obecna dzielnica Bielska-Białej. Aresztowany 28.04.1940 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do Cieszyna – fabryki mebli giętych „Mundus” w Cieszynie, gdzie był przesłuchiwany w przejściowym areszcie śledczym. Następnie, przetransportowany do KL Dachau i dalej – przeniesiony do KL Mauthausen. Zginął w tym obozie 5.07.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.