Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85810

GABZDYL EMIL,

gabzdyl-emil-pop
Po powrocie do domu, otrzymał zatrudnienie jako górnik w kopalni „Betina” w Dąbrowej. Od 7.12.1941 r. wywieziony na roboty przymusowe w kopalni Węgla w Herne – w Westfalii. Po wyzwoleniu wrócił do Dąbrowej pracował jako sztygar w kopalniach: „Betina”, „Franciszka”, „Zapotocky”. Od 1.01.1962 przeszedł na emeryturę – lecz nadal angażował się jako działacz społeczny. Zmarł w Lutyni w dniu 18.01.1985 r.Urodzony 9.12.1906 r. w Lutyni Górnej, zamieszkały w Orłowej, narodowości polskiej. Społecznik – pracował w wielu polskich związkach w okresie międzywojennym. Aresztowany 22.04.1940 r. i uwięziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6464. Odzyskał wolność 3.12.1940 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.