Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85813

GALOCZ BOGUMIŁ

Urodzony 9.06.1908 r. Mieszkaniec Katowic. Aresztowany 1.05.1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.