Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85814

GALOCZ KLEMENS ks.,

 Galocz Klemens ks., pop

Urodzony 2.11.1904 r. w Karwinie, narodowości polskiej. Po ukończeniu miejscowej szkoły elementarnej kontynuował naukę w polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej, a następnie w gimnazjum w Cieszynie, gdzie zdał maturę w 1923 r. Teologię katolicką ukończył w Widnawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 14.07.1929 r. Założyciel Koła Teologów Polskich w Widnawie. Wikary i katecheta we Frysztacie, Jabłonkowie, proboszcz w Wędryni. Aresztowany w Wędryni 23.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6871.

Od 06.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, tam zarejestrowany, jako więzień nr 3613. Dnia 12.07.1940 r. ponownie odesłany do KL Dachau, oznaczony numerem obozowym 22086. Zginął 26.11.1942 r. (według wpisu w księdze obozowej – przyczyną śmierci „uszkodzenie serca i układu krążenia”).

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.