Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85815

GAŁUSZKA JÓZEF,

 Gałuszka Józef_foto

Urodzony 28.4.1906 r. w Olbrachcicach. Uczęszczał do szkoły ludowej w miejscu zamieszkania, a później do gimnazjum realnego w Cieszynie. Następnie studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Poznaniu – biolog, pedagog, działał w ruchu ochrony przyrody. Przed wojną pracował, jako nauczyciel w Żorach i w Pszczynie, a początkiem 1939 r. został przeniesiony do Liceum Pedagogicznego w Cieszynie. W okresie okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w działalność ruchu oporu – w komórce wywiadowczej Sił Zbrojnych Polski (SZP) na terenie Olbrachcic.

Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po krótkim pobycie w więzieniu gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau. Po odzyskaniu wolności, podjął pracę, jako górnik w kop. „Gabriel” w Karwinie, gdzie znowu włączył się w działalność konspiracyjną. Ponownie, więc aresztowany i 18 miesięcy więziony w Cieszynie. Po wojnie, od 1945 r. pracował w Liceum Pedagogicznym w Cieszynie aż do przejścia na emeryturę. W latach 1947-1953 był dyrektorem tej placówki, był też współzałożycielem Miejskiego Koła LOP w Cieszynie i wchodził w skład jego Zarządu. Prowadził szeroką działalność propagandową w dziedzinie ochrony przyrody, wygłaszając niezliczoną ilość prelekcji i wykładów oraz pisząc artykuły w prasie. Zmarł 14.10.1993 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.