Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85816

GAŁUSZKA ROBERT,

 Gałuszka Robert, pop

Urodzony 7.08.1914 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Nauczyciel, dyrektor szkoły w Stonawie. Aresztowany 12.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau. Następnie, 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, 26.05.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3150. Zwolniony z obozu 27.05.1941 r. Podjął pracę, jako robotnik budowlany w Karwinie, a od 1.06.1943 Do 30.04.1945 r. jako robotnik powierzchni kop. „Gabriela” w Karwinie.

Po wyzwoleniu od 1.08.1945 do 30.08.1969 r. był nauczycielem szkoły wydziałowej, zaś od 1969 do 30.08.1974 r. dyrektorem PDSP w Stonawie. Społecznie zaangażowany w pracach MRN, w zarządzie koła PZKO, członek i kronikarz chóru męskiego „Siła” w Stonawie, sekretarz WO KPC, funkcjonariusz związków zawodowych ROH, członek zarządu Związku Bojowników Antyfaszystowskich.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.