Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85817

GAŁUSZKA SYLWESTER,

 Gałuszka Sylwester, pop

Urodzony 8.12.1896 r. w Stonawie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, sztygar. Aresztowany 24.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6891. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3614. Zwolniony z obozu 13.08.1941 r. Po powrocie do domu 1.09.1941 r. podjął pracę, jako górnik – pracując w górnictwie aż do przejścia na emeryturę tj. do 31.12.1954 r.

Udzielał się także społecznie – pracował w Związku Bojowników Antyfaszystowskich, w PZKO, w KPC, członek Okręgowej Rady Narodowej w Ostrawie 1954-1960.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.