Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85820

GARBIEŃ ALBIN,

garbien-albin

Urodzony 18.07.1894 r. w Łańcucie, syn Jana. W 1912 r. ukończył gimnazjum w Stryju, a następnie studiował medycynę w Uniwersytecie Lwowskim, gdzie w 1922 r. uzyskał dyplom – lekarza ginekologa, położnika. Podczas studiów wstąpił ochotniczo w 1914 r. do Polskiego Legionu Wschodniego, a po jego rozwiązaniu wcielony został do wojska austriackiego. W 1918 r. brał udział w obronie Lwowa, a później w wojnie polsko-radzieckiej. Zdemobilizowany w 1920 r. Po studiach rozpoczął pracę jako asystent w Klinice Położniczo-Ginekologicznej Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Podczas okupacji hitlerowskiej dwukrotnie aresztowany. Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau, 12.04.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20915. Stamtąd, 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu, pracował jako lekarz Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie, gdzie współpracował z ruchem oporu. Autor ponad 30 artykułów z zakresu ginekologii, położnictwa i medycyny społecznej. W latach 1945-1948 był redaktorem medycznego czasopisma – Śląskiej Gazety Lekarskiej. Zmarł 12.12.1967 r. w Wiśle.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.