Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85820

GARBIEŃ ALBIN,

Więzień w KL Dachau nr 20915, w KL Mauthausen-Gusen.

 Garbień Albin

Urodzony 18.07.1894 r. w Łańcucie, syn Jana. W 1912 r. ukończył Gimnazjum w Stryju, a następnie studiował medycynę w Uniwersytecie Lwowskim, gdzie w 1922 r. uzyskał dyplom – lekarza ginekologa, położnika. Podczas studiów wstąpił ochotniczo w 1914 r. do Polskiego Legionu Wschodniego, a po jego rozwiązaniu wcielony został do wojska austriackiego. W 1918 r. brał udział w obronie Lwowa, a później w wojnie polsko-radzieckiej. Zdemobilizowany w 1920 r. Po studiach rozpoczął pracę jako asystent w Klinice Położniczo-Ginekologicznej Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Podczas okupacji hitlerowskiej dwukrotnie aresztowany.

Już na początku okupacji przetransportowany do KL Dachau, 12.04.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20915. Stamtąd 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Po zwolnieniu z obozu, pracował jako lekarz Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie, gdzie współpracował z ruchem oporu. Autor ponad 30 artykułów z zakresu ginekologii, położnictwa i medycyny społecznej. W latach 1945-1948 był redaktorem medycznego czasopisma – Śląskiej Gazety Lekarskiej. Zmarł 12.12.1967 r. w Wiśle.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.