Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85821

GAURA PAWEŁ,

 Gaura Paweł, pop

Urodzony 12.06.1911 r. w Końskiej – Zaolzie, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły ludowej, podjął pracę jako hutnik w Trzyńcu. Aresztowany we wrześniu 1939 r. za aktywny udział w polskich organizacjach i związkach. Więziony w Cieszynie, skąd w kwietniu 1940 r. w transporcie zbiorowym został przewieziony do KL Dachau, od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 30.04.1941 r.
Bibliografia:
J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.