Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85824

GAWOR JÓZEF WALENTY, ks., pseud. „A. Mak”, „Adam Olszyna”, „Jan Zakarski”, „Maurycy Orka”,

gawor-jozef-ks

Urodzony 12.02.1907 r. w Dąbrówce Małej k/Katowic, syn Klemensa i Albiny z d. Stachowska. Szkołę ludową ukończył w Dąbrówce Małej, potem uczęszczał do niemieckiego Państwowego Gimnazjum w Mysłowicach i Katowicach. Po maturze podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 21.06.1931 r. Pracę duszpasterską rozpoczął od kapelana domowego w klasztorze boromeuszek w Rybniku. Potem katecheta w Miejskim Gimnazjum w Katowicach oraz Miejskim Gimnazjum Żeńskim i Gimnazjum Handlowym w Chorzowie. Na początku okupacji – wikary w Świętochłowicach. Aresztowany 24.05.1940 r. i 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12926. Od 5.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, natomiast 8.12.1940 r. ponownie przeniesiony do KL Dachau i zarejestrowany jako więzień nr 22067. Zwolniony z obozu do domu 24.04.1942 r. Był wikarym w Kończycach Wielkich, Katowicach-Załężu, Wodzisławiu Śląskim, Ćwiklicach. Po wojnie tj. po 1945 r. Katecheta, rektor kościoła św. Andrzeja Boboli w Katowicach, kapelan Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach, prezes diecezjalnego Związku Caritas do 1950 r. W 1974 r. przeszedł na emeryturę.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996, s. 112-114; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.