Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85825

GĄGOLA RUDOLF,

Urodzony 9.04.1905 r. w Orłowej i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Ukończył zaledwie 4 klasy orłowskiego gimnazjum – z powodu śmierci ojca oraz złych warunków materialnych rodziny. Uzupełniał pragnienie wiedzy w ciągłym samokształceniu. Rozpoczął pracę, jako górnik, następnie był sekretarzem Powiatowej Rodziny Opiekuńczej. W 1938 r. po zajęciu Zaolzia przez Polskę, otrzymał pracę w magistracie w Orłowej. Pracę społeczną rozpoczął już w wieku młodzieńczym. W 1923 r. wstąpił w szeregi Polskiego Stowarzyszenia Robotniczego Oświatowo-Gimnastycznego „Siła” – członek władz naczelnych „Siły”. Należał również do Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, członek ZG Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid Śląski” i Rodziny Opiekuńczej. Publicysta i doświadczony redaktorem miejscowej prasy socjalistycznej, zwłaszcza organu „Siły” – Oświata. Jako zdolny organizator, w latach trzydziestych prowadził coroczne szkoły obozowe „Siły”. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu. Aresztowany 14.04.1940 r. i uwięziony przez gestapo w Cieszynie, a następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Zginął w tym obozie 24.12.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.