Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85826

GIŻA EMIL

Urodzony 23.04.1913 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Po ukończeniu szkoły stopnia podstawowego, kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Pszczynie. Pracę nauczyciela rozpoczął w Imielinie pow. tyski. W chwili wybuchu drugiej wojny światowej przebywał we Lwowie wraz z żoną (także nauczycielką), skąd następnie wrócił do Ligoty. Aresztowany i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6647. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 11.09.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.