Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85827

GNIDA FRANCISZEK ks.,

 Gnida Franciszek, pop

Urodzony 14.11.1908 r. w Łazach, narodowości polskiej. Kształcił się w Orłowej (matura w 1927 r.). Teologię ewangelicką studiował w Bratysławie i Warszawie. Katecheta w Ligotce Kameralnej i Bystrzycy n. Olzą. Pracę duszpasterską rozpoczął, jako wikariusz i nauczyciel w Bystrzycy, Wędryni i Ligotce Kameralnej. Aresztowany w Bystrzycy 22.04.1940 r. podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna). Stamtąd 27.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3638. Zginął 30.10.1941 r. – wycieńczony ciężkimi warunkami pracy oraz egzystencji w obozie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.